Cầu đường Online
Cảm ơn bạn đã ghé thăm diễn đàn! Bạn chưa đăng kí để trở thành những Members!
Xem phim 3D - http://3dsmartcoffee.com.vn
Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Latest topics
» Phần mềm bản đồ địa hình TOPO - San nền HS
Wed Jan 24, 2018 12:03 pm by phamhuuluong

» Khai giảng lớp bảo quản, tu bổ phục hồi di tích tại Hà Nội
Mon Jul 24, 2017 3:18 pm by viengiaoduc

» Học chứng chỉ quản lý, vận hành nhà chung cư ở đâu tốt nhất
Fri Jul 14, 2017 5:00 pm by viengiaoduc

» Đối tượng thi sát hạch chứng chỉ hành nghề giám sát, thiết kế hạng 1
Fri Jul 07, 2017 4:01 pm by viengiaoduc

» Địa điểm làm chứng chỉ năng lực xây dựng nhanh nhất
Sat Jul 01, 2017 11:19 am by viengiaoduc

» Học nhanh chứng chỉ quản trị sản xuất tại Đà Nẵng ngày 14-7
Thu Jun 22, 2017 4:27 pm by viengiaoduc

» Địa điểm học nhanh chứng chỉ an toàn hóa chất theo TT 36
Mon Jun 12, 2017 10:41 am by viengiaoduc

» Đăng tải thông tin năng lực nhà thầu giá rẻ
Wed Jun 07, 2017 2:51 pm by viengiaoduc

» Tại sao cần làm chứng chỉ năng lực xây dựng?
Mon Jun 05, 2017 10:29 am by viengiaoduc

» Lịch thi sát hạch chứng chỉ hành nghề giám sát, khảo sát, thiết kế tháng 6
Tue May 30, 2017 10:46 am by viengiaoduc

» Đăng tải hồ sơ năng lực xây dựng
Thu Jun 23, 2016 11:10 am by dangtaixd

» Thói quen thay dầu máy xe ô tô không đúng cách là nguyên nhân khiến động cơ ôtô nhanh xuống cấp
Thu Apr 07, 2016 10:46 am by thuanit64

» Chăm sóc bảo dưỡng bảo trì ôtô đúng cách
Thu Apr 07, 2016 10:46 am by thuanit64

» Khi nào cần thay nhớt động cơ xe hơi - ôtô
Thu Apr 07, 2016 10:45 am by thuanit64

» Tại sao phải chăm sóc thay dầu hộp số ô tô định kỳ
Thu Apr 07, 2016 10:45 am by thuanit64

Statistics
Diễn Đàn hiện có 6532 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: Tập

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 1667 in 419 subjects
Vận tải Xây dựng
Số lượt truy cập
0982.767.231

Nhờ chỉnh sửa

Go down

NewPost Nhờ chỉnh sửa

Bài gửi by ro88 on Thu Jan 10, 2013 12:15 am

Code:

;----------------------------------------------------------------------------
;;; COMMAND: RD
;;; This command read datafile & draw line with elevation
;;; Datafile structure : North East Height
;----------------------------------------------------------------------------
  (if (not ai_utils)(load "ai_utils")) 
  (if (not my_utils)(load "my_utils")) 
;----------------------------------------------------------------------------
(defun strltrim (s)
  (cond
    ((eq s "") s)
    ((or(= " " (substr s 1 1))(= " " (substr s 1 1))) s)
    (t (strltrim (substr s 2)))
  )
)
(defun tabltrim (s)
  (cond
    ((eq s "") s)
    ((or(= " " (substr s 1 1))(= " " (substr s 1 1))) (tabltrim (substr s 2)))
    (t s)
  )
)
;----------------------------------------------------------------------------       
;; Subfunction for change 1 data-line to list
  (defun linetopoint(line)
      (setq y (read line)
            line (tabltrim line)
            line (strltrim line)
            x (read line)
            line (strltrim (tabltrim line))
            z (read line)
      )
      (setq point (list x y z))
  )
;;;-----------------------------------------------
;; Subfunction for read data from 1 file and change to list
  (defun read_fs()
      (setq dlist nil)
      (setq datafile (GETFILED "TUAN - Select data-file " (GETVAR "dwgprefix") "*" 2))
      (setq filename datafile)
      (princ (strcat "\nPlease, wait!. READ & DRAW is reading data from " filename))
      (if (setq f (open filename "r"))
          (progn
              (while (setq pl (read-line f))
                    (setq p (linetopoint pl) dlist (cons p dlist))
              )
              (close f)
          )
      )
(reverse dlist)
  )
;---------------------------------------------------
;(defun C:van ( / li)
;  (rd nil)
;  (princ)
;)
(defun c:van ( / li n i li htext)
(setvar "cmdecho" 0)
(setvar "blipmode" 0)
(Setq ts (tblsearch "STYLE" (GETVAR "TEXTSTYLE")))
(setq tsize (cdr(assoc '40 ts)))
(INITGET +3)
(if (= tsize 0)(setq h (getreal "\nHeigth of text :"))(setq h tsize))
(initget)
(setq tr (getreal "\nRotation of text <0>:"))
(if (= tr nil) (setq tr 0))
;-------------------------------------------
(initget "y n Y N")
(setq yn (getkword "\nDo you want to draw in 3D <y/n> ?<y>"))
(if (= yn nil)(setq yn "Y"))
(if (= (strcase yn) "N")(setq yn "N")(setq yn "Y"))
;-------------------------------------------
;(initget "y n Y N")
;(setq ynl (getkword "\nDo you want to connect each to other <y/n> ?<y>"))
;(if (= ynl nil)(setq ynl "Y"))
;(if (= (strcase ynl) "N")(setq ynl "N")(setq ynl "Y"))
;-------------------------------------------
;(initget "y n Y N")
;(setq ynd (getkword "\nDo you want to insert donut at each point <y/n> ?<y>"))
;(if (= ynd nil)(setq ynd "Y"))
;(if (= (strcase ynd) "N")(setq ynd "N")(setq ynd "Y"))
;-------------------------------------------
;(initget "y n Y N")
;(setq ynC (getkword "\nDo you want to insert coconut at each point <y/n> ?<y>"))
;(if (= ynC nil)(setq ynC "Y"))
;(if (= (strcase ynC) "N")(setq ynC "N")(setq ynC "Y"))
;-------------------------------------------
;(initget "y n Y N")
;(setq ynTD (getkword "\nDo you want to insert TD at each point <y/n> ?<y>"))
;(if (= ynTD nil)(setq ynTD "Y"))
;(if (= (strcase ynTD) "N")(setq ynTD "N")(setq ynTD "Y"))
;-------------------------------------------
;(initget "y n Y N")
;(setq ynCL (getkword "\nDo you want to insert CL at each point <y/n> ?<y>"))
;(if (= ynCL nil)(setq ynCL "Y"))
;(if (= (strcase ynCL) "N")(setq ynCL "N")(setq ynCL "Y"))
;-------------------------------------------
(setq tb (* h 0.50))
(setq li (read_fs) n (length li) i -1 ipold (list 0 0 0))
;(print li)
      (ai_undo_on)                    ; Turn UNDO on
      (command "_.UNDO" "_GROUP")
(setq o_osmode (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
;(COMMAND "insert" "DONUT" "0,0")
(command)
(repeat n
  (setq i (1+ i) ip (nth i li) htext (zrtos (last ip) 2))
(setq ip1 (list (car ip) (cadr ip) 0.00))
(setq zi (atof htext))
(cond
((and( > zi 1000)(< zi 2000))(command "insert" "bienbao" ip1 tb tb 0))
((and( > zi 2000)(< zi 3000))(command "insert" "buiram" ip1 tb tb 0))
((and( > zi 3000)(< zi 4000))(command "insert" "cayanqua" ip1 tb tb 0))
((and( > zi 4000)(< zi 5000))(command "insert" "caycothu" ip1 tb tb 0))
((and( > zi 5000)(< zi 6000))(command "insert" "caydua" ip1 tb tb 0))
((and( > zi 6000)(< zi 7000))(command "insert" "caylua" ip1 tb tb 0))
((and( > zi 7000)(< zi 8000))(command "insert" "caymia" ip1 tb tb 0))
((and( > zi 8000)(< zi 9000))(command "insert" "caynhon" ip1 tb tb 0))
((and( > zi 9000)(< zi 10000))(command "insert" "caythong" ip1 tb tb 0))
((and( > zi 10000)(< zi 11000))(command "insert" "caytre" ip1 tb tb 0))
((and( > zi 11000)(< zi 12000))(command "insert" "cocchuyen" ip1 tb tb 0))
((and( > zi 12000)(< zi 13000))(command "insert" "dadoclap" ip1 tb tb 0))
((and( > zi 13000)(< zi 14000))(command "insert" "g1" ip1 tb tb 0))
((and( > zi 14000)(< zi 15000))(command "insert" "g2" ip1 tb tb 0))
((and( > zi 15000)(< zi 16000))(command "insert" "g3" ip1 tb tb 0))
((and( > zi 16000)(< zi 17000))(command "insert" "g4" ip1 tb tb 0))
((and( > zi 17000)(< zi 18000))(command "insert" "g5" ip1 tb tb 0))
((and( > zi 18000)(< zi 19000))(command "insert" "gieng" ip1 tb tb 0))
((and( > zi 19000)(< zi 20000))(command "insert" "hoamau" ip1 tb tb 0))
((and( > zi 20000)(< zi 21000))(command "insert" "leduong" ip1 tb tb 0))
((and( > zi 21000)(< zi 22000))(command "insert" "moma" ip1 tb tb 0))
((and( > zi 22000)(< zi 23000))(command "insert" "rao" ip1 tb tb 0))
((and( > zi 23000)(< zi 24000))(command "insert" "raumau" ip1 tb tb 0))
((and( > zi 24000)(< zi 25000))(command "insert" "sl" ip1 tb tb 0))
((and( > zi 25000)(< zi 26000))(command "insert" "t1" ip1 tb tb 0))
((and( > zi 26000)(< zi 27000))(command "insert" "t2" ip1 tb tb 0))
((and( > zi 27000)(< zi 28000))(command "insert" "t3" ip1 tb tb 0))
((and( > zi 28000)(< zi 29000))(command "insert" "t4" ip1 tb tb 0))
((and( > zi 29000)(< zi 30000))(command "insert" "tuong" ip1 tb tb 0))
((and( > zi 30000)(< zi 31000))(command "insert" "tram" ip1 tb tb 0))
((and( > zi 31000)(< zi 32000))(command "insert" "trucaothe" ip1 tb tb 0))
((and( > zi 32000)(< zi 33000))(command "insert" "truco" ip1 tb tb 0))
((and( > zi 33000)(< zi 34000))(command "insert" "truden" ip1 tb tb 0))
((and( > zi 34000)(< zi 35000))(command "insert" "trudendoi" ip1 tb tb 0))
((and( > zi 35000)(< zi 36000))(command "insert" "trudien1" ip1 tb tb 0))
((and( > zi 36000)(< zi 37000))(command "insert" "truttin" ip1 tb tb 0))
((and( > zi 37000)(< zi 38000))(command "insert" "2tuong" ip1 tb tb 0))
((and( > zi 38000)(< zi 39000))(command "insert" "3tuong" ip1 tb tb 0))
((and( > zi 39000)(< zi 40000))(command "insert" "2rao" ip1 tb tb 0))
((and( > zi 40000)(< zi 41000))(command "insert" "3rao" ip1 tb tb 0))
((and( > zi 41000)(< zi 42000))(command "insert" "T1T2" ip1 tb tb 0))
((and( > zi 42000)(< zi 43000))(command "insert" "G1G2" ip1 tb tb 0))
((and( > zi 43000)(< zi 44000))(command "insert" "Cong" ip1 tb tb 0))
((and( > zi 44000)(< zi 45000))(command "insert" "Hangcay" ip1 tb tb 0))
((and( > zi 45000)(< zi 46000))(command "insert" "Ao" ip1 tb tb 0))
((and( > zi 46000)(< zi 47000))(command "insert" "Raokhac" ip1 tb tb 0))
((and( > zi 47000)(< zi 48000))(command "insert" "trudien2" ip1 tb tb 0))
((and( > zi 48000)(< zi 49000))(command "insert" "chanbc" ip1 tb tb 0))
((and( > zi 49000)(< zi 50000))(command "insert" "tuongkhac" ip1 tb tb 0))
((and( > zi 50000)(< zi 51000))(command "insert" "lekhac" ip1 tb tb 0))
)
  ;(setq ip (list (car ip) (cadr ip) 0)))
  ;(if (= ynl "Y")(if (> i 1)(command "line" ipold ip "")))
  ; (if (= ynd "Y")(command "insert" "donut" ip tb tb 0))
  ;(if (= ynC "Y")(command "insert" "coconut" ip tb tb 0))
  ;(if (= ynTD "Y")(command "insert" "TD" ip tb tb 0))
  ;(if (= ynCL "Y")(command "insert" "CL" ip tb tb 0))
(cond
((< zi 1000)(setq ri (- (atof htext) 00.0)))
((and( > zi 1000)(< zi 2000))(setq ri (- (atof htext) 1000.0)))
((and( > zi 2000)(< zi 3000))(setq ri (- (atof htext) 2000.0)))
((and( > zi 3000)(< zi 4000))(setq ri (- (atof htext) 3000.0)))
((and( > zi 4000)(< zi 5000))(setq ri (- (atof htext) 4000.0)))
((and( > zi 5000)(< zi 6000))(setq ri (- (atof htext) 5000.0)))
((and( > zi 6000)(< zi 7000))(setq ri (- (atof htext) 6000.0)))
((and( > zi 7000)(< zi 8000))(setq ri (- (atof htext) 7000.0)))
((and( > zi 8000)(< zi 9000))(setq ri (- (atof htext) 8000.0)))
((and( > zi 9000)(< zi 10000))(setq ri (- (atof htext) 9000.0)))
((and( > zi 10000)(< zi 11000))(setq ri (- (atof htext) 10000.0)))
((and( > zi 11000)(< zi 12000))(setq ri (- (atof htext) 11000.0)))
((and( > zi 12000)(< zi 13000))(setq ri (- (atof htext) 12000.0)))
((and( > zi 13000)(< zi 14000))(setq ri (- (atof htext) 13000.0)))
((and( > zi 14000)(< zi 15000))(setq ri (- (atof htext) 14000.0)))
((and( > zi 15000)(< zi 16000))(setq ri (- (atof htext) 15000.0)))
((and( > zi 16000)(< zi 17000))(setq ri (- (atof htext) 16000.0)))
((and( > zi 17000)(< zi 18000))(setq ri (- (atof htext) 17000.0)))
((and( > zi 18000)(< zi 19000))(setq ri (- (atof htext) 18000.0)))
((and( > zi 19000)(< zi 20000))(setq ri (- (atof htext) 19000.0)))
((and( > zi 20000)(< zi 21000))(setq ri (- (atof htext) 20000.0)))
((and( > zi 21000)(< zi 22000))(setq ri (- (atof htext) 21000.0)))
((and( > zi 22000)(< zi 23000))(setq ri (- (atof htext) 22000.0)))
((and( > zi 23000)(< zi 24000))(setq ri (- (atof htext) 23000.0)))
((and( > zi 24000)(< zi 25000))(setq ri (- (atof htext) 24000.0)))
((and( > zi 25000)(< zi 26000))(setq ri (- (atof htext) 25000.0)))
((and( > zi 26000)(< zi 27000))(setq ri (- (atof htext) 26000.0)))
((and( > zi 27000)(< zi 28000))(setq ri (- (atof htext) 27000.0)))
((and( > zi 28000)(< zi 29000))(setq ri (- (atof htext) 28000.0)))
((and( > zi 29000)(< zi 30000))(setq ri (- (atof htext) 29000.0)))
((and( > zi 30000)(< zi 31000))(setq ri (- (atof htext) 30000.0)))
((and( > zi 31000)(< zi 32000))(setq ri (- (atof htext) 31000.0)))
((and( > zi 32000)(< zi 33000))(setq ri (- (atof htext) 32000.0)))
((and( > zi 33000)(< zi 34000))(setq ri (- (atof htext) 33000.0)))
((and( > zi 34000)(< zi 35000))(setq ri (- (atof htext) 34000.0)))
((and( > zi 35000)(< zi 36000))(setq ri (- (atof htext) 35000.0)))
((and( > zi 36000)(< zi 37000))(setq ri (- (atof htext) 36000.0)))
((and( > zi 37000)(< zi 38000))(setq ri (- (atof htext) 37000.0)))
((and( > zi 38000)(< zi 39000))(setq ri (- (atof htext) 38000.0)))
((and( > zi 39000)(< zi 40000))(setq ri (- (atof htext) 39000.0)))
((and( > zi 40000)(< zi 41000))(setq ri (- (atof htext) 40000.0)))
((and( > zi 41000)(< zi 42000))(setq ri (- (atof htext) 41000.0)))
((and( > zi 42000)(< zi 43000))(setq ri (- (atof htext) 42000.0)))
((and( > zi 43000)(< zi 44000))(setq ri (- (atof htext) 43000.0)))
((and( > zi 44000)(< zi 45000))(setq ri (- (atof htext) 44000.0)))
((and( > zi 45000)(< zi 46000))(setq ri (- (atof htext) 45000.0)))
((and( > zi 46000)(< zi 47000))(setq ri (- (atof htext) 46000.0)))
((and( > zi 47000)(< zi 48000))(setq ri (- (atof htext) 47000.0)))
((and( > zi 48000)(< zi 49000))(setq ri (- (atof htext) 48000.0)))
((and( > zi 49000)(< zi 50000))(setq ri (- (atof htext) 49000.0)))
((and( > zi 50000)(< zi 51000))(setq ri (- (atof htext) 50000.0)))
)
(if (> (atof htext) 1000)(setq htext (zrtos ri  2)))
(if (= yn "N")(setq ip (list (car ip) (cadr ip) 0.00))(setq ip (list (car ip) (cadr ip) ri)))
  (print ip)
  (if (= tsize 0)
            (COMMAND "text" "j" "c" ip h tr htext)
            (COMMAND "text" "j" "c" ip tr htext)
  )
(command "insert" "donut" ip tb tb 0) ;(neu su dung YN donut thi xoa ca hang nay)
  ;(setq ipold ip)
)
(setvar "osmode" o_osmode)
(command "_.UNDO" "_E")
      (ai_undo_off)
(princ "\nThank you for using this command")
(princ)
)
;;;--------------------------------------------------------------------------------
(princ "  READ & DRAW loaded.")
(princ )


Mình có lisp phun điểm này nhờ các Anh/Chị,sửa dùm với.
Lisp chạy tốt nhưng bị hạn chế là chỉ chạy được tới 99,xxx. Chỉ được 2 số nguyên tới 100,xxx là ko hiểu
Nhờ các Anh/ Chị sửa dùm
Lệnh: RD
chiều cao text:
Góc quay(0):
Do you want to draw in 3D (y/n)?
Thêm dòng này: Số thập phân :

copy lisp vào support của Cad và phải có dấu chấm vàng trong bản vẽ bên dưới thì lisp mới chạy được
Dưới đây là file TxT và file mẫu do lisp chạy được
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
avatar
ro88
Binh nhất

1 .Aeanoid
Posts : 19
Points : 34
Reputation : 2
Join date : 28/09/2010
Age : 29
Đến từ : nha trang

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết